Disclaimer

In deze disclaimer geven we u graag aan hoe we het gebruik van de website organiseren en hoe u om dient te gaan met de informatie die u hier kunt vinden. Lees daarnaast meer over de akkoordverklaring en onze beveiliging en aansprakelijkheid.

Disclaimer en akkoordverklaring

We behouden ons het uitdrukkelijke recht voor om de informatie in deze disclaimer te wijzigen of te vervangen, op het moment dat wij dit nodig achten. Bovendien zijn de voorwaarden uit deze disclaimer van toepassing op de volledige website. Op het moment dat u gebruik maakt van onze website geeft u daarmee aan dat u akkoord bent met de bepaling die we hierin hebben opgenomen. U bent derhalve ook verplicht om u hieraan te houden en wij hebben de mogelijkheid om een overtreding te bestraffen.

Gebruik van onze website

U kunt onze website gebruiken om informatie te vergaren over een groot aantal verschillende producten en verzekeringen. Zorg er echter voor dat u deze informatie alleen voor een informatief doel gebruikt, aangezien we het op die manier bedoeld hebben. Bovendien bent u altijd zelf verantwoordelijk voor de controle op het voldoen van de producten aan de wettelijke eisen en eigen wensen. De informatie die we hier op de website presenteren is volledig objectief. We bedoelen dit nooit als een advies of een aanbeveling, waardoor wij u vragen hier niet zomaar naar te handelen. Maak op basis van de objectieve informatie altijd een eigen keuze, op het moment dat u besluit producten of diensten aan te schaffen.

Plaatsen van uw bestelling

Het is op onze website niet mogelijk om een bestelling te doen, we verwijzen u hiervoor graag naar de website van de verschillende aanbieders. U bent daarom dan ook zelf verantwoordelijk voor de communicatie met de verschillende aanbieders en de afhandeling van uw bestelling.

Eigendom

Alle informatie op deze website is ons eigendom, u mag dit niet zomaar gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden. U mag hiervoor alleen gebruik maken van uw internetbrowser. Er rust zowel auteursrecht als intellectueel eigendom op de informatie die u hier op de website kunt vinden, waardoor het niet is toegestaan om dit over te nemen of op een andere manier beschikbaar te stellen. Dit is u slechts toegestaan wanneer u daar nadrukkelijke schriftelijke toestemming vanuit ons voor heeft.

Beveiliging en aansprakelijkheid

We doen er op de website alles aan om de verschillende pagina’s zo goed mogelijk te beveiligen. We accepteren als het gevolg daarvan dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit illegaal door derden toegepaste software, virussen of andere schadelijke bestanden. Bovendien aanvaarden we geen enkele aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als het gevolg van het gebruik van deze website. Op het moment dat u gebruik maakt van onze website gaat u automatisch akkoord met de gestelde voorwaarden.