Groene energie

Groene energie krijgt de laatste jaren veel aandacht, maar wat is het nu precies? We spreken ook wel van duurzame energie of energie uit hernieuwbare bronnen; termen waarmee we eigenlijk hetzelfde bedoelen. Is het daadwerkelijk de moeite waard om over te stappen op groene energie en kunt u merken dat u er gebruik van maakt?

In principe merkt u niets van de overstap naar groene energie, behalve wanneer het voordeliger is. De energie is precies gelijk aan de grijze energie, al zorgt u er natuurlijk wel voor dat u het milieu minder belast.

Wat is groene energie?

Groene energie is energie die op een milieuvriendelijke manier wordt opgewekt. U kunt daarbij denken aan de zonnepanelen die u ook zelf op het dak kunt plaatsen, de windmolens die we op verschillende plaatsen in het land zien staan en de waterkrachtcentrales waar we steeds vaker over horen. Het is energie waarvoor we geen gebruik maken van fossiele brandstoffen, waardoor we die bronnen niet verder uit hoeven te putten. Houd er echter rekening mee dat het afsluiten van een contract voor groene energie de energieleverancier verplicht tot het opwekken van een bepaald percentage duurzame energie. Uit uw stopcontact komt een mix van groene en grijze energie, op basis van het aantal klanten dat groene stroom of groen gas wenst te gebruiken.

Waarom groene energie?

Groene energie draagt bij aan een meer duurzame economie. We maken gebruik van energie uit zonlicht, wind en water, om de fossiele brandstoffen minder toe te hoeven passen. Er komt een moment dat deze brandstoffen opraken, waardoor het verstandig is om nu alvast voor een overstap te zorgen. Daarnaast zorgen de fossiele brandstoffen voor uitstoot van CO2, wat bijdraagt aan het broeikaseffect. Dit is bij groene energie niet het geval, waardoor u op een meer milieuvriendelijke manier gebruik kunt maken van elektriciteit en gas.

Groene elektriciteit en groen gas

Groene elektriciteit kennen we allemaal, via de duurzame methoden waarmee we dit op kunnen wekken. Groen gas laat echter meer wenkbrauwen fronsen. Het is mogelijk om groen gas af te nemen bij verschillende energieleveranciers, al is dat vreemd gezien het feit dat gas in de bodem zit en we dit niet kunnen ‘opwekken’. We spreken van groen gas op het moment dat de energieleverancier de CO2-uitstoot tijdens het uit de bodem halen van het gas op een nette manier compenseert. De leveranciers plaatsen bijvoorbeeld bomen, om toch op een meer duurzame manier gebruik te kunnen maken van het gas.