Definitie van energie

Albert Einstein vond de relativiteitstheorie uit dat energie gelijkwaardig was aan massa, hiervoor had hij een natuurkundige formule: E = mc2. E staat tot energie… Definitie van energie10 (100%) 5