Scheiding aanvragen met nevenvoorziening

De kogel is door de kerk, jullie gaan scheiden. Maar nu? Welke stappen moeten jullie nemen om de scheiding definitief te maken. Hieronder kunnen jullie lezen wat er moet gebeuren.

De echtscheiding aanvragen moet gebeuren met een verzoekschrift bij de rechtbank. Dit kan alleen een advocaat voor jullie doen. Door het indienen van het verzoekschrift is de echtscheidingsprocedure begonnen. Het kan zijn dat u naast het verzoekschrift nog gebruik wil maken van een extra voorziening, dit noemen we een nevenvoorziening.

Nevenvoorzieningen bij scheiden 

Een rechter beslist over een nevenvoorziening. U kunt dit in samenhang met de echtscheiding doen of los van elkaar. De rechter kan een nevenvoorziening treffen voor o.a.:

 • Het gezag en omgang met de kinderen (minderjarige) en de informatie en raadpleging die over en weer zal gaan.
 • Kinderalimentatie
 • Partneralimentatie
 • Gezamenlijke eigendommen, en bij huwelijkse voorwaarden de afgesproken afspraken
 • De eigen woning
 • Alle overige zaken die met de scheiding te maken hebben

Verzoek tot echtscheiding indienen

Het verzoekschrift tot echtscheiding dient u in via de rechtbank bij u in de regio. Dit wordt via uw advocaat ingestuurd naar de rechtbank. Wanneer u zelf niet in Nederland woont maar uw (ex)partner wel, dan wordt het verzoek in de rechtbank van die regio ingediend. Woont u beide niet meer in Nederland, dan zal het verzoek bij de rechtbank van Den Haag worden ingediend. Echter kan dit enkel als u beide de Nederlandse nationaliteit heeft.

Gezamenlijk een verzoekschrift indienen of alleen

Indien jullie samen besluiten om te gaan scheiden, dienen jullie samen het verzoek in. Echter kan het ook zijn dat u alleen besluit te willen scheiden. In dit geval dient uw advocaat een eenzijdig verzoek in. Uw (ex) partner krijgt dan binnen 14 dagen een kopie van dit verzoek thuis bezorgd. Het kan zijn dat uw (ex) partner het hier niet mee eens is, in dit geval kan hij/zij een verweer indienen.

Duurzame ontwrichting 

In Nederland kan een echtscheiding alleen worden aangevraagd als het huwelijk duurzaam is ontwricht. Van duurzame ontwrichting is sprake wanneer de verhouding binnen het huwelijk zo moeilijk zijn geworden, dat het niet meer lukt om langer bij elkaar te blijven dan noodzakelijk.

Scheiding aanvragen met verschillende nationaliteiten

Als Nederlander kunt u een echtscheiding aanvragen indien:

 • U beide de Nederlandse nationaliteit hebben
 • U bent Nederlander en u heeft minimaal een half jaar in Nederland gewoond

Indien u geen Nederlandse nationaliteit heeft geldt:

 • U vraagt gezamenlijk de scheiding aan en een van u heeft een verblijfplaats in Nederland
 • Uw (ex)partner dient het verzoek in en u heeft een verblijfplaats in Nederland
 • U dient het verzoek in en u heeft minimaal 1 jaar in Nederland een verblijfplaats

Getrouwd in het buitenland

Indien u in het buitenland bent getrouwd, maar het huwelijk is in Nederland ingeschreven bij de burgerlijke stand van uw woonplaats, dan bent u getrouwd voor de Nederlandse wet. Een scheiding ontbindt u dan als Nederlandse scheiding. Om zeker te weten of er geen gevolgen aan de scheiding zitten in het land waar u getrouwd bent kunt u contact opnemen met de ambassade van dat land.

Echtscheiding in het Buitenland

Een in Nederland gesloten huwelijk ontbinden in een ander land hangt af van de regels in dat land. Om hier duidelijkheid over te krijgen kunt u het beste juridisch advies vragen in desbetreffend land.

 

 

 

 

Plaats een reactie