Verzekeren wordt voor ouderen steeds moeilijker en duurder

Hoe ouder u wordt, des te moeilijker het wordt om uw auto te verzekeren. Personen die de leeftijd van 80 jaar zijn gepasseerd zullen meer moeten betalen dan hun 65-jarige mede-weggebruikers. Ze kunnen tot maximaal 50% meer betalen dan de 65-jarigen. Bovendien is de lijst met verzekeraars waar oudere automobilisten terecht kunnen flink geslonken. Deze risico groep is niet meer welkom bij elke verzekeraar.

Hoe ouder de automobilist, des te hoger het betaalbedrag

Het wordt steeds moeilijker voor een seniore burger om zijn auto te verzekeren. Iemand die de leeftijd van bijvoorbeeld 70 jaar heeft bereikt betaald bij een paar verzekeraars gemiddeld 25 % duurder dan iemand die de leeftijd van 65 jaar heeft. En dat voor  precies dezelfde verzekering. Wordt er dan een vergelijking gemaakt tussen de 70- en 75- jarigen is er een nog groter verschil in het betaalbedrag van dezelfde verzekering. Als voorbeeld is een verzekering voor een Toyota Yaris genomen met acht schadevrije jaren. Volgens berekeningen betaalt de 75-jarige tot maximaal 53 procent meer dan de 70-jarige voor dezelfde verzekering. Dan kunt u zelf wel uitmaken dat het verschil dan veel groter is tussen de jongeren en ouderen.

Ook de verzekeraars treffen maatregelen. Het aantal verzekeraars die polissen aanbiedt aan personen van 80 jaar is afgenomen naar 15. Personen die 65 jaar of jonger zijn kunnen nu voor het afsluiten van een autoverzekering terecht bij 27 verzekeraars.

Ook automobilisten die jonger zijn komen duurder uit bij verzekeren

De verzekeraars hebben hun polisbedragen  aangepast voor de oudere automobilisten ten opzichte van de jongere. In bedragen uitgedrukt betalen ze per maand wel gemiddeld €5,- tot €10,- meer aan extra premie. Naast deze ouderen  is er nog een andere groep die extra premie moet afdragen. De jongere verkeersdeelnemers moeten ook extra betalen voor hun verzekering.

Dezer twee groepen heeft men eruit gelicht vanwege het beroep van deze groepen op de schadepot van de verzekeringen. Het wordt veel vaker aangeschreven door deze deelnemers dan de andere leeftijdsgroepen. De groep die het ‘veiligst’  rijdt is van de deelnemers tussen de 61 en 65 jaar. Per miljoen verreden kilometers veroorzaken ze 4,2 ongelukken.

De ‘onveiligste’ groep die deelneemt aan het verkeer is die van 81 jaar en ouder. Deze groep veroorzaakt gemiddeld per miljoen verreden kilometers ongeveer 31 ongelukken. Dat is meer dan 700% zoveel aan ongelukken. De verzekeraars hebben zelfs aangegeven dat de extra premie die er nu betaald wordt aan de lage kant. Daarom hebben bepaalde verzekeraars de keus gemaakt om vooral oudere klanten iet meer te accepteren. En dat is hun goed recht. Verzekeraars mogen nog altijd zelf bepalen wie zij willen verzekeren. De ouderen hebben dus voor nu nog de keus uit 15 verzekeraars. Ouderen die netjes rijden hebben in de praktijk wel veel schadevrije jaren. Daaruit halen ze dan soms wel tussen de 70%  en 80% no claim-korting. Dit wordt helaas niet meegenomen bij het berekenen van de cijfers.

Opzet van de rijstijlpolissen

Diverse verzekeraars bieden nu ook de zogenaamde rijstijlpolissen aan. De verzekeraar berekent daarbij uw premie op basis van uw rijstijl. Met speciale technologie in de auto is men in staat om de rijstijl dan te meten. Is men ervan overtuigd dat u veilig en netjes uw voertuig bestuurd dan komt u goedkoper uit. Dit kan een mogelijke uitkomst voor ouderen en jongeren zijn.

De Consumentenbond echter geeft aan dat dit ook aan een risico verbonden is. U moet héél netjes rijden om echt voordeel te halen uit zo’n verzekering. Bent u een bestuurder die een gemiddeld rijgedrag heeft dan bent u beter af met een normale autoverzekering. En mocht de technologie in uw auto aangeven dat u een gevaarlijk rijgedrag vertoont, dan kunt u uw verzekering kwijtraken. Het wordt dan ook weer een hele procedure om weer elders te gaan verzekeren.

 

 

 

 

Plaats een reactie