Rechtsbijstandverzekering vergelijken

U kunt een rechtsbijstandverzekering vergelijken door goed te kijken naar de premie, maar daarnaast ook rekening te houden met het maximaal uit te keren bedrag en bijvoorbeeld het pakket dat u af wenst te sluiten. Let ook goed op een eventuele wachttijd en houd er rekening mee dat sommige verzekeraars zich het recht voorbehouden om de verzekering op te zeggen wanneer u vaak een claim indient. Dit zijn stuk voor stuk belangrijke elementen, waarmee u ervoor kunt zorgen dat u de rechtsbijstandsverzekering kunt vergelijken, om een goede keuze te maken waar u de komende jaren plezier van heeft.

Rechtsbijstandsverzekeringen kunnen u een interessante dekking aanbieden, mits u tijdens het afsluiten goed op de verschillende voorwaarden let. U kiest met de rechtsbijstandsverzekeringen voor een product dat u bij een geschil op een voordelige manier kan voorzien van juridische hulp. Dat betekent dat u zich in de hoek bevindt waar men goed op de kleine lettertjes let, waardoor het van belang is om dat zelf ook te doen. We noemen een aantal punten waar u op kunt letten op het moment dat u verschillende rechtsbijstandsverzekeringen gaat vergelijken.

Kies het juiste pakket

Kies binnen de rechtsbijstandverzekering in ieder geval voor het juiste pakket, met het oog op de verschillende risicogebieden. U heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid een arbeidsconflict op te lossen met behulp van de dekking, maar u kunt aan de andere kant ook te maken krijgen met een conflict met de overheid, bijvoorbeeld over een verkeersovertreding. Ga uit van de verschillende risicogebieden die u af wilt dekken, met de rechtsbijstandverzekering. U kunt de rechtsbijstandverzekering vergelijken door verschillende pakketten te selecteren en bijvoorbeeld goed te kijken wat dit doet met de premie die u daarvoor dient te betalen.

Vergelijk de premie

Vergelijk bovendien altijd de premie op het moment dat u meerdere rechtsbijstandverzekeringen naast elkaar wenst te zetten. Wat gebeurt er met de premie op het moment dat u een bepaald onderdeel uit de dekking verwijdert? Zorg er daarnaast voor dat u goed op de hoogte bent van het maximaal uit te keren bedrag, zeker wanneer u de rechtsbijstandverzekering gaat vergelijken. Een goedkopere verzekering is alleen interessant als de lagere premie er niet voor zorgt dat ook de dekking tegenvalt. Een goedkope rechtsbijstandverzekering is immers pas echt interessant wanneer deze aan de andere kant wel uit zal keren op het moment dat u dat nodig heeft.

Wachttermijn en opzeggen

Kijk bij het vergelijken van de rechtsbijstandverzekering tenslotte goed naar zowel de mogelijkheden tot opzeggen (door de verzekeraar) en de wachttijd waar u mee te maken kunt krijgen. De wachttermijn heeft betrekking op het aantal maanden, waarin u wel verzekerd bent, maar u nog geen gebruik mag maken van de dekking. Dit heeft te maken met het feit dat de verzekeraar wil voorkomen dat u de dekking pas afsluit wanneer er sprake is van een conflict. Daarnaast kunnen sommige verzekeraars de rechtsbijstandverzekering opzeggen op het moment dat u te vaak een claim indient, waardoor het verstandig is om hier rekening mee te houden.

Noodzaak en overlap

Kijk bij rechtsbijstandsverzekeringen altijd goed naar de noodzaak hiervan, bijvoorbeeld door het risico op een geschil in te schatten. Houd er rekening mee dat relatief kleine geschillen over het algemeen gemakkelijk af te doen zijn en dat het de premie van een jarenlange verzekering vaak niet eens waard is. Bovendien bestaat er een kans dat er sprake is van overlap met andere verzekeringen. U hoeft bijvoorbeeld geen van de algemene rechtsbijstandsverzekeringen af te sluiten om zaken binnen het verkeer te dekken, als u ook binnen uw autoverzekering al gebruik maakt van een dergelijke aanvullende module. Ook binnen andere verzekeringen is er soms als sprake van een dekking tegen rechtsbijstand.

Dekking en uitsluitingen

Kijk daarnaast altijd goed naar de dekkingen en uitsluitingen van de verschillende rechtsbijstandsverzekeringen, om er zeker van te zijn dat u er ook daadwerkelijk wat aan heeft. Dient u bijvoorbeeld aanvullende modules af te sluiten om ook bij arbeidsconflicten of scheidingsmediation gebruik te kunnen maken van de verzekering? Wat zit er in de standaard dekking en welke uitsluitingen zijn er van toepassing. Met name dit laatste onderdeel is erg interessant. Ga na op welke momentne u geen gebruik kunt maken van de verzekering, om te voorkomen dat u de rechtsbijstandsverzekeringen afsluit zonder dat u er vervolgens ook daadwerkelijk op terug kunt vallen.

Wachttijd en verzekerden

Verder is er bij veel rechtsbijstandsverzekeringen sprake van een wachttijd. Dat betekent dat u er niet direct gebruik van kunt maken. De verzekeraar probeert op die manier te voorkomen dat u de verzekering afsluit op het moment dat u een mogelijk conflict aan ziet komen. Kijk goed naar de lengte van de wachttijd en of deze verschilt per risicogebied. Ook is het verstandig om na te gaan of alleen u van de dekking gebruik kunt maken, of dat het gaat om een van de rechtsbijstandsverzekeringen waar ook de rest van uw familie wat aan heeft.

Verzekerd bedrag en eigen risico

Kijk tenslotte altijd goed naar het maximaal verzekerde bedrag binnen de verschillende rechtsbijstandsverzekeringen. Een lagere premie is immers alleen interessant wanneer dit er aan de andere kant niet voor zorgt dat u recht heeft op een lager bedrag als er een keer wat aan de hand is. Het eigen risico bepaalt in hoeverre u zelf kosten dient te maken, voordat de verzekering uit begint te keren. Binnen de rechtsbijstandsverzekeringen is het eigen risico niet zo gebruikelijk, dus zorg ervoor dat u een dekking kiest waar u direct op terug kunt vallen op het moment dat u kosten dient te maken.