Waar begin ik bij een scheiding aanvragen?

Jullie zijn eruit de echtscheiding moet aangevraagd worden, maar dan? In dit artikel worden de stappen beschreven die uiteindelijk zorgen dat de scheiding geregeld wordt.

Afspraken maken bij scheiding aanvragen.

Belangrijk is om samen afspraken te maken. De praktijk laat zien dat koppels die samen afspraken hebben gemaakt, zich daar beter aan houden. Afspraken moet onder andere gemaakt worden voor;

 • De kinderen
 • De woning
 • Het ouderschapsplan
 • Kinderalimentatie
 • Eventueel partneralimentatie
 • Het pensioen
 • Het verdelen van de gezamenlijke spullen
 • Eventuele schulden die samen zijn aangegaan
 • Abonnementen en contracten

Jullie doen er goed aan om alle gemaakte afspraken op papier te zetten. Daarnaast hangt het verdelen van de spullen af van jullie huwelijk. Zijn jullie in gemeenschap van goederen getrouwd dan zijn de spullen van jullie samen, en zullen verdeeld moeten worden. Zijn jullie op huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan staat er bij de notaris vast hoe de spullen verdeeld moeten worden.

Mediation bij scheiding aanvragen

Wanneer jullie er samen toch niet (helemaal) uit komen, dan kunnen jullie een mediator inschakelen. Via internet de scheiding aanvragen is tegenwoordig populair. Goed en goedkoop scheiden mogelijk door middel van een mediator, die via webcam en telefonisch beide partners ondersteunt met het proces om uit elkaar te gaan. Een mediator helpt niet alleen bij de juridische kant van de echtscheiding. Er wordt ook gekeken naar emoties en de verhouding tussen jullie beide. Mediation is erg geschikt wanneer jullie na de scheiding nog met elkaar te maken hebben, door bijvoorbeeld de kinderen

Een mediator neemt geen beslissingen, maar geeft jullie beide de mogelijkheid tot het aangeven hoe de scheiding geregeld moet worden. Daarnaast proberen jullie samen naar een oplossing te zoeken, waar jullie het beide in kunnen vinden. Een mediator geeft jullie hierin begeleiding.

Jullie afspraken zullen door de mediator schriftelijk worden vastgelegd. Als dit geregeld is schakelt de mediator een advocaat in. De advocaat zal het verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank.

Echtscheidingsadvocaat: advocaat met specialisatie in scheidingen regelen

Komen jullie er niet uit, maar is een mediator geen optie, dan kunnen jullie een advocaat inschakelen. Jullie zullen dan beide een eigen advocaat hebben en de scheiding aanvragen. Jullie advocaten zullen dan voor jullie onderhandelen. Daarnaast vertegenwoordigt de advocaat je ook in de rechtbank. De rechter zal naar beide partijen luisteren, en daarna uitspraak doen. De gevolgen van een advocaat zijn dat jullie beide advocaat kosten betalen, en de scheiding kan langer duren doordat de rechter nog niet direct uitspraak kan doen.

Tijdelijke maatregel

Bij een scheiding aanvragen zijn er soms een aantal zaken die niet zo lang kunnen wachten. Kunnen jullie dit niet gezamenlijk regelen? Dan kun je via een advocaat een `voorlopige voorziening` bij de rechter aanvragen. Dit is een tijdelijke uitspraak, waarbij de rechter bijvoorbeeld kan aangeven wie waar woont, of hoe het is geregeld met de kinderen, tot aan de definitieve scheiding. Voordat de rechter hier een uitspraak over doet zal hij beide advocaten spreken. Uiteindelijk zullen jullie beide een schriftelijke bevestiging van de uitspraak ontvangen.
Een voorlopige voorziening is niet definitief. Indien er belangrijke wijzigingen zijn in een van jullie persoonlijke situaties kan er om een aanpassing gevraagd worden. Gebeurt dat niet dan is de voorlopige voorziening ook de einduitspraak van de rechter.

Echtscheiding definitief maken

De scheiding aanvraag wordt bij de rechtbank gedaan. Het verzoek om echtscheiding wordt samen met de echtscheidingsconvenant bij de rechtbank ingediend. Hebben jullie kinderen dan wordt het ouderschapsplan hier ook bij gedaan. Dit moet indienen moet door een advocaat worden geregeld.

Een echtscheiding aanvragen kan op twee manieren;

 1. Een gemeenschappelijk verzoek. Samen met uw ex-partner.
  Zijn jullie er gezamenlijk uitgekomen of met een mediator, dan kunnen jullie samen een advocaat inschakelen. Jullie advocaat vraagt dan een echtscheiding op `gemeenschappelijk verzoek` aan.
 2. Eenzijdig verzoekschrift. Alleen/ zelfstandig/ zonder uw ex-partner
  Wanneer jullie er niet gezamenlijk uitkomen of wanneer een van jullie het niet eens is met de scheiding, dan kan je advocaat op jouw initiatief een echtscheiding aanvragen;
 • De advocaat zal dan een eenzijdig verzoek indienen bij de rechtbank
 • Het verzoekschrift zal aan uw echtgenoot worden afgegeven door een deurwaarder (betekend)
 • Vanaf het moment dat het verzoekschrift is betekend heeft de echtgenoot zes weken de tijd voor bezwaar tegen de scheiding of om uitstel van de scheiding te vragen

Er zal een zitting plaats vinden waarbij beide partijen door de rechter worden gehoord. De rechter zou jullie dan ook naar een mediator kunnen doorverwijzen.

Echtscheiding afronden

Indien jullie samen de scheiding hebben aangevraagd, dan geeft de rechter aan dat het echtscheidingsconvenant onderdeel uitmaakt van de echtscheidingsbeschikking. Hieronder verstaan we dat de jullie afspraken behoren tot zijn uitspraak.

Vond er een eenzijdig echtscheidingsverzoek plaats, dan neemt de rechter een beslissing als beide partijen zijn gehoord.

Indien je het niet eens bent met de uitspraak, dan kun je binnen drie maanden in hoger beroep gaan. Let wel op hiervoor is een advocaat nodig.

Echtscheidingsbeschikking inschrijven

De scheiding is pas officieel als de uitspraak is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. De advocaat zal de echtscheiding inschrijven als de beroepstermijn van drie maanden is verstreken.

Weten jullie beide dat jullie niet in hoger beroep gaan tegen de scheiding. Dan kunnen jullie beide een akte van berusting tekenen. Dit zorgt ervoor dat de beschikking eerder kan worden ingeschreven.

Om een scheiding spoedig te laten verlopen is het belangrijk om samen te blijven praten, en te kijken naar wat ieder voor ogen heeft. Op goede voet scheiden is voor het gehele proces het gunstigste en goedkoper. Komen jullie er toch niet uit schakel dan een mediator in.

 

1 gedachte over “Waar begin ik bij een scheiding aanvragen?”

 1. Vraag de echtscheiding aan bij de rechtbank. Hiervoor is een advocaat verplicht. Uw advocaat kan de echtscheiding aanvragen op gemeenschappelijk of eenzijdig verzoek.

  Beantwoorden

Plaats een reactie