Wanneer kom je in aanmerking voor een zakelijke lening?

Een zakelijke lening is een goede optie wanneer je voor zakelijke doeleinden een bepaalde aankoop moet bekostigen. Dit zorgt ervoor dat je tijdelijk wat extra kapitaal tot je beschikking hebt, waardoor je in het heden een investering kunt doen. Idealiter is deze investering een aanstichter van extra groei in de nabije toekomst, waardoor je er na terugbetaling van de zakelijke lening onder de streep op vooruitgaat. Echter komt niet iedereen zomaar in aanmerking voor een zakelijke lening. Er zijn wel degelijke enkele voorwaarden aan verbonden, voordat een verstrekker van financiën met jouw vraag akkoord gaat.

Voorwaarden voor een zakelijke lening

Bij de meeste kredietverstrekkers gelden er bepaalde algemene regels waaraan moet worden voldaan voordat je überhaupt in aanmerking komt voor een zakelijke lening. Deze voorwaarden houden onder andere het volgende in:

Een minimale omzeteis: Om voor een zakelijke lening in aanmerking te komen, moet je een bepaalde omzet per jaar hebben. Bij Bridgefund is dit bijvoorbeeld een minimale jaaromzet van 50.000 euro. Deze omzet is voor de kredietverstrekker een goede indicator voor de mogelijkheden van het bedrijf als geheel. Een kredietverstrekker verkleint het risico van niet terugbetalen bij het handhaven van een bepaalde minimale omzet.

Inschrijving Kamer van Koophandel: Ook een inschrijving bij de Kamer van Koophandel voor een minimale tijdsduur is vaak een eis van een kredietverstrekker. Ook dit is een indicatie van betrouwbaarheid en minimaliseert voor hen de kans dat er op termijn niet meer wordt terugbetaald.

Een plan: Bij een plan moet gedacht worden aan een duidelijk overzicht van het doel van de lening, de hoogte en de bijbehorende termijnen. Wat wil je met de financiering gaan doen? Hoeveel financiering heb je precies nodig? En binnen welke periode denk je het totale geleende bedrag terug te betalen?

Wanneer er aan de bovenstaande basisvoorwaarden is voldaan, zijn de meeste financiers bereid om het gesprek aan te gaan. De mogelijkheden zijn dan aanwezig om te onderhandelen over de specifieke voorwaarden en afspraken die bij een zakelijke lening komen kijken. Op dat moment kom je als bedrijf of als zzp’er dus in ieder geval in aanmerking voor een zakelijke lening.

Plaats een reactie